Recensie highlights

Antonin Tuynman

'Bits, Bytes en Bewustzijn is een verassend nieuw geluid in een wereld die wordt opgeslokt door sociale media en de gecomputeriseerde vervreemding van onszelf. Yfke Laanstra neemt ons mee op een intrigerende reis door de hedendaagse exponentiële vluvht die de technologie heeft genomen in termen van computers, genetica en nanotechnologie en door de soms beangstigende scenario’s die de toekomst voor ons in pacht heeft. Maar vergis je niet. Dit is niet een van de vele eenzijdige techno-optimisme boeken uit de koker van de Singularitarians en Transhumanisten. Integendeel, Yfke laat ons een alarmerend geluid horen, hoe we door de zuigende kracht van de externaliserende beeldschermpjes van ons innerlijke zelf vervreemd raken. Niet dat Yfke technologie veroordeelt; in zekere zin slaat dit boek juist een brug tussen de haast onoverbrugbare tegengestelde werelden van spiritualiteit en technologie. Maar met een kritische noot.

Yfke schud ons wakker uit de witte broodsweken van onze technodroom: Technologie moet de mens dienen en niet een doel op zichzelf worden. We willen immers geen Matrix of Skynet. Met verfrissende noties als consciousness hacking en biohacking, toont Yfke ons een weg naar het hervinden van een balans tussen computer en natuur; tussen artificieel en reëel.'

Antonin Tuynman / auteur 'is Intelligence an algorithm'

Christian Kromme

'Bits, Bytes & Bewustzijn is een fascinerend en tegelijk belangrijk boek gezien de tijd waar we momenteel leven. Het boek beschrijft heel duidelijk de schaduwkanten van technologie en laat tegelijk zien dat technologie slechts een middel is en niet het uiteindelijke doel.

Technologie stimuleert een belangrijk proces, namelijk ontdekken wie we werkelijk zijn en waarom we hier zijn.

Bits, Bytes & bewustzijn is een boek die je ogen opent, mocht dat nog niet gebeurd zijn.'

Christian Kromme / Keynote Speaker

Daan Fousert

'Het is moeilijk om in een paar woorden haar boek te beschrijven omdat het boek op zich al een reis is. Heel knap en integer geschreven en vooral supersterk onderbouwd met voorbeelden en feiten. Niet alleen is Yfke in staat je te inspireren en een weg te wijzen. Bovenal lukt het haar om feiten en voorbeelden te noemen. Haar kennis van feiten is breed en indrukwekkend. Het gevolg ervan was dat ik niet alleen haar boek heb gelezen maar ook iedere keer wetenswaardigheden en feiten wilde checken. De oorzaak was niet dat ik twijfelde aan haar feiten. Geenszins. Ze gebruikt ze sterk en overtuigend. En ze zijn zo fascinerend dat je het zelf wilt zien en wilt doorleven.

Een heerlijk boek, integer geschreven vanuit een warme oprechtheid en liefde voor de mens, dat iedereen zou moeten lezen om af te komen van de angst van het onbekende omdat die angst feitelijk gevoed wordt met het onbekend zijn met ons diepere zelf. Als je jezelf ten diepste kent is al het andere een bijkomstigheid waar je vanuit je essentie mee om kunt gaan.

Lees het en geniet en durf al lezend al de vragen die zij in het algemeen stelt aan jezelf te stellen en begin de ontdekkingsreis naar de kern van je eigen bestaan. Als je die eenmaal te pakken hebt, dan kun je alles aan.'

Daan Fousert / Servant Leadership Solutions

Gerd Leonhard

'This is an important book that examines the technological warp drive we are finding ourselves in, today. Big tech is getting very good at simulating a kind of hedonistic happiness, and Yfke shows how we can refocus on the deeper forms of happiness that involve empathy, compassion and consciousness.

After all, human happiness and flourishing is and should remain the primary purpose of all technology'

Gerd Leonhard / futurist, spreker, auteur en CEO van The Futures Agency

Hans Poiesz

'Een verrassend en inspirerend boek!

Yfke geeft een uitgebreide kijk in de wereld van de technologie die steeds verder en dominanter in ons dagelijks leven doordringt. Eerst heel geleidelijk, zodat je het haast niet gewaar bent, maar inmiddels neemt de opmars zo’n vaart dat de vraag zich aandient: kunnen we nog zonder of staan we op het punt ondergeschikt te worden aan de technologie?

Blijven wij mens of zien wij kans om de technologie te blijven gebruiken als een zeer dienstbaar hulpmiddel? Het boek geeft inzicht, stelt vragen en geeft mogelijkheden. Het vinden van antwoorden wordt in veel gevallen gelukkig aan de lezer gelaten. Zeer inspirerend voor hen die het denken en voelen(nog) niet zijn afgeleerd.

Vlot geschreven en door zijn structuur leent het zich zowel om in één keer uit te lezen als ook om in kleine stukjes tot je te nemen. De diepere lagen die tussen de regels schuil gaan zijn het herlezen waard!'

Hans Poiesz / Coaching & organisatieontwikkeling

Marcel Messing

'In deze tijd van razendsnelle ontwikkelingen in de technologie, vooral op het gebied van computers, chips, 3D, internet der dingen, superdatabanken, nanotechnologie en robotica, lijkt de kloof tussen hen die deze technologieën beheersen, toepassen en de grote massa waaraan ze deze technologieën opdringen, steeds groter te worden.

Weinigen denken echter na over de enorme gevolgen van bijvoorbeeld de oprukkende ideologie van het transhumanisme, het leven in een virtuele werkelijkheid en de dagelijkse big brother-controle. Is er een proces van ontmenselijking aan de gang? Wat en wie is de mens eigenlijk? Waarom wordt er meestal voorbijgegaan aan de diepere betekenis van lichaam, ziel en geest en wordt er vooral aandacht besteed aan de cyborg, het samensmelten van mens en machine?

In Bits, bytes & bewustzijn van Yfke Laanstra komen dit soort thema’s aan bod. Ik heb grote waardering voor iemand die het aandurft dit naar voren te brengen in woord en geschrift. Uiterst belangrijke thema’s die ons leven nu al voor een groot deel bepalen. Willen we dit? En waar is de dialoog met hen die hiervan nauwelijks op de hoogte zijn?'

Marcel Messing / antropoloog, filosoof en auteur


Top